Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website  www.lgcorp.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Xây Dựng Lavender Garden (sau đây gọi chung là “LAVENDER GARDEN”).

Chính Sách này mô tả cách LAVENDER GARDEN tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên LAVENDER GARDEN (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên LAVENDER GARDEN được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên LAVENDER GARDEN.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. LAVENDER GARDEN không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và LAVENDER GARDEN, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty..

- LAVENDER GARDEN có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. LAVENDER GARDEN cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của LAVENDER GARDEN, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống LAVENDER GARDEN, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp LAVENDER GARDEN phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… LAVENDER GARDEN có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

- LAVENDER GARDEN có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào LAVENDER GARDEN.

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với LAVENDER GARDEN, các website khác của Công ty Cổ phần Xây dựng Lavender Garden, hoặc ngược lại;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên LAVENDER GARDEN trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của LAVENDER GARDEN  tại www.lgcorp.com.vn

- Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào LAVENDER GARDEN từ các website khác không phải là website chính thức của LAVENDER GARDEN.

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- LAVENDER GARDEN không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để LAVENDER GARDEN cung cấp sản phẩm/ dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, LAVENDER GARDEN sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, LAVENDER GARDEN cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- LAVENDER GARDEN có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: LAVENDER GARDEN có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp LAVENDER GARDEN tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho LAVENDER GARDEN sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với LAVENDER GARDEN: LAVENDER GARDEN có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của LAVENDER GARDEN. Việc chia sẻ này giúp LAVENDER GARDEN có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của LAVENDER GARDEN: LAVENDER GARDEN có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 

2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của LAVENDER GARDEN 0947.223.139 hoặc gửi email đến địa chỉ: lg@lgcorp.com.vn