Quy định và hình thức thanh toán

- Tạm ứng 30% ngay sau khi ký đơn hàng đối với hàng có sẵn tại kho. Tạm ứng 50% đối với hàng chờ nhập.

- Thanh toán 100% giá trị trên mỗi đợt giao hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn tất thủ tục giao hàng. Tạm ứng sẽ được trừ vào đơn hàng cuối.

- Hình thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.