Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

- Giao hàng tại chân công trình trong khu vực TP.HCM ( không lên lầu hoặc xuống tầng hầm ) bằng cách kiểm, đếm số lượng thực tế. Khoảng cách từ chỗ dừng xe đến nơi tập kết hàng không vượt quá 15m.
- Sau khi ký kết đơn đặt hàng 2 bên thỏa thuận thời gian giao hàng.