QE60H4298A

Mã sản phẩm: QE60H4298A
Kích thước: 600x600x20mm