GPFKRC60145

GPFKRC60145

Mã sản phẩm: GPFKRC60145
Kích thước: 600x600mm