GPFKRC60124

GPFKRC60124

Mã sản phẩm: GPFKRC60124
Kích thước: 600x600mm