GPFKRC60125

GPFKRC60125

Mã sản phẩm: GPFKRC60125
Kích thước: 600x600mm