GPFKRC60126

GPFKRC60126

Mã sản phẩm: GPFKRC60126
Kích thước: 600x600mm