product image
  • product image
  • product image

M126P803A - 1200×600

Mã số sản phẩm: M126P803A - 1200x600

Tổng quát


Mô tả:

Thương hiệu:

Kích thước: 1200×600 (mm)

Ghi chú:

Mã số sản phẩm M126P803A
Loại sản phẩm Neutral Classic
Thương hiệu
Bộ sưu tập
Chất liệu
Lắp đặt
Bộ xả bao gồm
Chiều dài (mm) 1200
Chiều rộng (mm) 600
Có thể lắp đặt với
Hình dáng

Thông tin hữu ích